EET pro živnostníky

evidenční pokladna s EET pro živnostníky
bez paušálu a povinných plateb

JEP je softwarové řešení evidenční pokladny s podporou EET.

JEP znamená Jednoduchá Evidenční Pokladna. Slovem JEDNODUCHÁ v názvu chceme zdůraznit jednoduchou obsluhu a snadné nasazení. Záleží zcela na Vás, jaké funkcionality aplikace JEP chcete využívat. Podle užívaných funkcionalit a podle Vašich preferencí nastavíte snadno a rychle vzhled pokladny, tak aby byla pro Vás obsluha co nejrychlejší a aplikace co nejpřehlednější.


jednoduchá evidenční pokladna JEP - vystavení účtenky s EET JEP - přidat na účtenku JEP - zaplatit účtenku


Následující obrázky ukazují použití minimální funkcionality, prosté vystavení účtenky. Všechna rozšířená okna mohou být vypnutá, postačuje minimální velikost displeje.


jednoduchá evidenční pokladna JEP - vystavení účtenky s EET JEP - přidat na účtenku JEP - zaplatit účtenku JEP - vytisknout účtenku a vykázat v EET


Stisknutím tlačítka PLATIT vyvoláte grafický kalkulátor platby, v jeho okně pak navolíte přijatou hotovost a automaticky obdržíte hotovost ke vrácení. Stisknutím tlačítka ZAPLACENO potvrdíte nákup a vystavíte účtenku.


JEP - přijetí platby v EET pokladně JEP - přijetí hotovosti JEP - výpočet vrácené částky

JEP nabízí plně konfigurovatelný vzhled, velikost i počet oken, které chcete na displeji pokladny zobrazovat.

V následující ukázce vidíte přidání okna s náhledem na účtenky v reálném čase - v okamžiku tisku se Vám tak zobrazují i na displeji. Druhou možností je jejich zobrazení z historie - další dva obrázky ukazují vyvolání okna historie a zobrazení vybrané účtenky.

evidenční pokladna s náheldem účtenky evidenční pokladna zobrazení panelu s účtenkou evidenční pokladna - vyvolání historie plateb evidenční pokladna - výběr v historii plateb

Většího komfortu při práci s evidenční pokladnou dosáhnete použitím katalogu zboží.

JEP nabízí možnost evidence katalogu a volitelně i skladových zásob zboží. Obě funkcionality jsou zdarma, stačí jen zboží do aplikace přidat a zapnout okno s katlogem zboží. Obsluha elektronické pokladny je pak stejně snadná, jako třeba vážení zeleniny v supermarketu. Z grafické nabídky prostě vyberete příslušné zboží. Pokud prodáváte větší množství položek, vyberete nejprve z nabídky kategorií ve spodním okně vhodnou kategorii.

Na následujících obrázcích je popsáno zapnutí okna katalogu zboží a jeho použití při práci s evidenční pokladnou.


vyvolání panelu skladové evidence v EET pokladně JEP zápis zboží na účtenku výběrem ze skladové evidence zápis množství na účtenku EET pokladny přijetí platby v softwaru EET pokladny EET pokladní software s katalogem zboží rozděleného do kategorií EET pokladna JEP - výběr kategorie zboží EET pokladna JEP - výběr z podkategorie evidence zboží EET pokladna JEP - nabídka zboží v podkategorii

Stejným způsobem, jako okno katalogu zboží můžete kdykoliv zapnout i okno s výběrem zákazníků.

To je velice důležité při použití elektronické evidenční pokladny například v restauračním provozu. Umožňuje Vám vést současně několik otevřených účtů, předávat položky z jednoho účtu na druhý případně kterýkoliv účet nebo jeho část kdykoliv zaplatit. Počet zákazníků - respektive stolů apod. - není nijak omezen, položky můžete kdykoliv za běhu přidávat i rušit. Jako ve všech ostatních případech, aplikace si Vaše nastavení pamatuje a při každém dalším startu zobrazí všechny položky na svých místech i s aktuálním stavem jejich účtů.

EET pokladna JEP - zobrazení panelu zákazníků EET pokladna JEP - výběr zákazníka EET pokladna JEP - zápsat nákup zákazníka EET pokladna JEP - detail objednávky zákazníka EET pokladna JEP - podpora restaurací - práce s účty hostů pokladní software JEP - zápis objednávky dalšímu z hostů pokladní software JEP - náhled na účty = lístky hostů EET pokladna JEP - podpora restaurací - změna účtu - částečná platba EET pokladna JEP - detail změny stávajícího účtu - převod na jiné zákazníky, částečná úhrada, změna množství EET pokladna JEP v restauraci - částečná úhrada lístku EET pokladna JEP v restauraci - zaplacení části lístku EET pokladna JEP v restauraci - přijetí platby za část lístku pokladní software JEP v restauraci

Další zajímavou možností je vedení zboží na více skladech.

Máte-li například zboží na centrálním skladě, kde by doprav na pobočku nebyla okamžitá, přesto ho můžete zákazníkům nabízet. Kdykoliv ho přitom můžete ze zobrazených položek odfiltrovat. Obdobně je to například se zbožím v komisi, kdy můžete každý den potřebovat informaci o přesných prodejích pro další vyrovnání. V aplikaci JEP můžete okno skladů kdykoliv zapnout a začít okamžitě používat.

Na následujících obrázcích je popsáno zapnutí okna skladů a jeho použití při práci s evidenční pokladnou.


EET pokladna JEP podporuje více skladů zboží EET pokladna JEP - výběr skladu zobrazí jen příslušné zboží

Nenašli jste co jste hledali? Máte dotazy, náměty nebo připomínky? Kontaktujte nás! Zajímá nás Váš názor, na naší prezentaci i na zdokonalování aplikace JEP neustále pracujeme a rádi přivítáme každou zpětnou vazbu.