EET pro živnostníky

evidenční pokladna pro živnostníky s EET
bez dalších poplatků

Operační systém
Hardware

Operační systém Microsoft Windows od verze Windows XP výše, hardwarové zařízení - počítač, notebook, tablet apod. splňující podmínky pro běh některého z následujících operačních systémů:

  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10

Na počítači musí být dostupné internetové připojení, z operačního systému musí být dostupná také nějaká tiskárna připojená libovolným způsobem.

Rozlišení zobrazovacího zařízení (displeje nebo monitoru) je doporučeno minimálně 800x600 pixelů, velikost zobrazovací jednotky pro komfortní dotekové ovládání by neměla být menší než 8".
 

Aplikace neklade žádné speciální nároky na velikost operační paměti nebo diskový prostor, pro běh jsou plně dostačující parametry uváděné výrobcem operačního systému pro provoz OS.

Levné tablety, notebooky a počítače postačující pro provoz EET pro malé živnostníky najdete třeba zde, vyhovují prakticky všechny modely. Výhodně lze použít specializované modely PIPO integrující stojánky s širokým spektrem portů včetně RJ45. Kvalitní tiskárny pro tisk účtenek pak například zde.

Pro provoz EET pokladny JEP ale můžete použít libovolný stávající počítač a libovolnou stávající tiskárnu.

Technické limity aplikace

Funkce aplikace nejsou nijak limitovány licenčním oprávněním. Součástí technické specifikace každé aplikace jsou však určité limity, které byly zohledněny při vývoji aplikace.

Vystavování dokladů:

maximálně 10 tisíc prodejů v jedné číselné řadě. Číselnou řadu je možné zvyšovat s každým spuštěním aplikace, technicky není tedy možné na jedno spuštění (typicky za jeden den) vystavit více než 10 tisíc unikátních prodejních dokladů.

Evidence zboží:

maximálně 10 tisíc položek v jedné kategorii zboží. Maximálně devět kategorií zboží na jedné úrovni, maximálně 1000 úrovní, celkem maximálně 9 tisíc kategorií pro zařazování zboží.

Výše přijímaných částek:

parametry zobrazování jsou nastaveny a testovány do částky 1 milión. Při překroční šesticiferného čísla v hodnotě jedné položky zboží, jednoho prodejního dokladu apod. může dojít k potížím se zobrazováním. Funkční omezení není.

Připojení k internetu:

vyhovuje libovolné připojení k internetu. Může být i speciální, zvýhodněný tarif, např u T-Mobile za 49 Kč mšsíčně.

Licenční podmínky
podpora a záruka

Zakoupenou licenci lze do 14 dnů od zakoupení vrátit bez udání důvodu. Licence pak bude deaktivována a kupní cena bude vrácena.
6 měsíců od zakoupení licence má držitel platné licence nárok na bezplatné upgrady aplikace a případné opravy chyb, jedná-li se o chyby zjištěné ve funkcích uvedených ve specifikaci nebo oficiálních reklamních materiálech dodavatele.

Aplikace JEP je prodávána ve stavu jak je, a vlastnictví platné licence nezakládá právo vymáhání škod vzniklých použitím aplikace. Autor nepřejímá žádnou odpovědnost za škody přímo i nepřímo související s použitím aplikace.
Jedna licence platí pro jedno zařízení vlastníka licence. Licence je volně přenositelná mezi zařízeními, všechna však musí být provozována pod DIČ vlastníka licence. Pokud je to pro zachování kontinuity provozu nutné, může vlastník licence provozovat aplikaci JEP s jedním licenčním kódem současně na dvou zařízeních, maximálně však po dobu 24 hodin, nejvýše jednou v kalendářním měsíci.
Za účelem kontroly dodržování licenčních podmínek může aplikace JEP kontaktovat prostřednictvím internetu licenční server poskytovatele, v náhodných termínech, maximálně jednou za 24 hodin.


Kontakty podpory

hotline EET
 
 
 
Telefonická podpora

V pracovní době (pracovní dny, 9 - 17 hodin) na telefonním čísle 723 040 411.

Emailová podpora

Dostupná pomocí formuláře zde. Obvyklá doba rekace do 24 hodin. 

Zásah na místě

V případě potřeby osobní účasti technika na místě jsou účtovány poplatky za příjezd technika a za započatou hodinu práce. Aktuální sazba závisí na lokalitě, v případě zájmu o předběžný rozpočet nebo určení přesných cen nás prosím kontaktujte.

Služba on-line centrálního serveru

Provoz centrálního serveru pro on-line dohled nad vzdálenými pobočkami a případnou centrální administraci aplikací JEP v různých lokalitách je samostatná služba nezávislá na licenci JEP.

Provoz serveru je hrazen samostatně, v závislosti na frekvenci plateb, obvykle poplatkem cca 1000 Kč vč DPH / rok.
Obchodní podmínky a prohlášení o dostupnosti serveru jsou součástí samostatně uzavřené smlouvy.

Pro informace o neplánovaných výpadcích případě poruchách funkce serveru lze použít kontaktní kanály podpory JEP.